Công Ty Cổ Phần Băng Tải  Việt Phát 

Công Ty Cổ Phần Băng Tải  Việt Phát tôn trọng tuyệt đối sự minh bạch trong công việc và quan hệ dịch vụ với tất cả khác hàng.

Công Ty Cổ Phần Băng Tải  Việt Phát không cung cấp chính sách chiết khấu hay hoa hồng cho bất cứ nhân viên của khách hàng.